Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

15 พฤษภาคม 2561 : เจ้าหน้าที่ระดับบริหารและพนักงาน S&P รุ่นที่ 1เข้าร่วมอบรมความรู้การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์

มิถุนายน 11 @ 8:00 am - 5:00 pm

วันนี้ คุณอรุษ นวราช ผู้ก่อตั้งสามพรานโมเดล และ คุณชฤทธิพร เม้งเกร็ด ผู้จัดการสามพรานโมเดล ต้อนรับ เจ้าหน้าที่ระดับบริหารและพนักงาน S&P จำนวน 20 คน ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมอบรมความรู้เกษตรอินทรีย์และ visit farm สามพรานโมเดล รุ่นที่ 1

โดยโปรแกรมนี้ คุณอรุษ และคุณชทฤธิพร ได้แชร์ความรู้การทำธุรกิจเกื้อกูลสังคมของสามพราน ริเวอร์ไซด์ผ่านการขับเคลื่อนสามพรานโมเดล และ ออร์แกนิก ทัวริซึม ถ่ายทอดความรู้หลักการพื้นฐานการทำเกษตรอินทรีย์ พร้อมพาชมการทำงานของครัวอินจัน (ห้องอาหารออร์แกนิก) เปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์กับเชฟ

รวมถึงพาลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมฟาร์ม ไปรู้จักเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่เครือข่ายสามพรานโมเดล เพื่อพนักงานในองค์กร S&P ได้มีความรู้ความเข้าใจวิถีอินทรีย์ และเข้ามาร่วมขับเคลื่อน ออร์แกนิก ทัวริซึม ไปด้วยกัน เพื่อความมั่นคง ยั่งยืน ในระบบอาหาร

Details

Date:
มิถุนายน 11
Time:
8:00 am - 5:00 pm