นิสิตปริญญาโท โปรแกรม MBA-Young Executive รุ่นที่ 25/1 กว่า 90 คน ยกแก๊งกันมาค้นหาความรู้ ศึกษาแนวทางการดำเนินธุรกิจเกื้อกูลสังคมในรูปแบบของสวนสามพราน ภายใต้การขับเคลื่อนสามพรานโมเดล โมเดลธุรกิจเกื้อกูลสังคม บนฐานการค้าที่เป็นธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้กับวิชา CSV ( Creating Share Value)

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร MBA ที่ต้องการปลูกฝังให้นิสิต รู้สึกด้วยใจ ไม่ว่าจะทำธุรกิจ หรือทำอะไรให้คิดถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดให้ได้ประโยชน์ไปพร้อมๆ กัน จึงอยากให้นิสิต MBA-Young Executive รุ่นนี้ได้มาเรียนรู้แบบอย่างจาก สวนสามพราน ที่ไม่ได้มุ่งเน้นธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ทั้ง เกษตรกร ชุมชน สิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้บริโภค ที่ต้องได้รับประโยชน์ด้วย คือ ธุรกิจกับสังคมเติบโตไปพร้อมๆ กันอย่างยั่งยืน

เรียกได้ว่า หนึ่งวันในพื้นที่สวนสามพราน ได้เรียนรู้ขบวนการดำเนินธุรกิจแบบเกื้อกูลสังคมครบทุกมิติ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เริ่มจากฟังบรรยายเส้นทางการเรียนรู้ 8 ปีการขับเคลื่อนสามพรานโมเดลจากประสบการณ์ตรงของผู้บริหารสวนสามพราน และไปสัมผัสพื้นที่จริง เยี่ยมชม ตลาดสุขใจ แหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ที่เกษตรกรเครือข่ายสามพรานโมเดลที่ปลูกเองขายเอง เยี่ยมชม หมู่บ้านปฐม ซึ่งเป็นแหล่งแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์ มีหลากหลายฐานกิจกรรมให้ได้สัมผัส และทดลองทำจริง ซึ่งจำลองไว้ในรูปแบบเส้นทางอาหาร อาทิ ข้าว สมุนไพร และ กล้วย

นอกจากนี้ไปเยี่ยมชม ปฐมออร์แกนิกฟาร์ม ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบอินทรีย์พื้นที่กว่า 30 ไร่ ที่นี่ได้เรียนรู้ระบบวงจรฟาร์ม การผลิตเกษตรอินทรีย์ ได้ทดลองปลูก ขุดดิน เตรียมแปลงปลูก การเก็บเมล็ดพันธ์ ทำไข่เค็ม เหล่านี้เป็นต้น นอกจากนนี้ยังได้เรียนรู้เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy อีกด้วย

แม้อากาศจะร้อนอบอ้าว แต่ก็เรียนรู้กันอย่างสนุกสนาน และสร้างประสบการณ์สุดประทับใจให้กับหลายๆ คน ได้เดินเท้าเปล่า ย้ำดินโคลน ได้ขุดดิน เตรียมแปลง ได้ทำปุ๋ยหมัก ทำไข่เค็ม

ผศ. ดร. กฤษณา วิสมิตะนันทน์ อาจารย์จาก Chulalongkorn Business School บอกว่า จากการได้สัมผัส ได้ฟัง และได้ลงมือทำด้วยตัวเองผ่านกิจกรรมต่างๆ ตลอดวันทั้ง สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงให้กับนิสิตมากมาย และโมเดลนี้ตรงกับวัตถุประสงค์ในวิชา CSV ทำให้ได้เห็นภาพ ถ้าวันนี้เด็กๆ ไม่ได้เอาไปประกอบอาชีพของตัวเอง หรือไม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานที่ทำได้ อย่างน้อยพวกเขา ก็เป็นผู้บริโภคที่มีความรู้เรื่องออร์แกนิกอย่างแท้จริง รู้จักเลือกบริโภคสิ่งที่มีประโยชน์กับตัวเขาเอง สุดท้ายเปลี่ยนเขาเป็นผู้บริโภคที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จากจุดเล็กๆ นำไปสู่พลังที่ยิ่งใหญ่ เพิ่มความต้องการสินค้าผลสินค้าเกษตรอินทรีย์มากขึ้น ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร ยังช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นด้วย ส่วนอนาคตหากใครที่จะทำธุรกิจ สามารถนำแบบอย่างการขับเคลื่อนสามพรานโมเดลไปปรับประยุกต์ใช้ได้เลย

#สามพรานโมเดล #องค์กรแห่งการเรียนรู้ #เศรษฐกิจหมุนเวียน #CircularEconomy
#สวนสามพรานพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *