วันนี้ (30-3-62)ที่ สวนสามพราน จ.นครปฐม รศ. ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร (อาจารย์นุ่น) ผู้อำนวยการ หลักสูตรภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) นำผู้บริหารสายงาน HR จากองค์กรต่าง ๆ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กว่า 50 คน ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่องค์การยุคใหม่ รุ่นที่ 38 ศึกษาดูงานการพัฒนาองค์กรของสวนสามพราน ผ่านการขับเคลื่อนระบบอาหารสมดุล ภายใต้ สามพรานโมเดล โมเดลต้นแบบการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีคุณอรุษ นวราช ผู้บริหารสวนสามพราน และผู้ริเริ่มสามพรานโมเดล ให้การต้อนรับ และแชร์ความรู้จากประสบการณ์ตรงกว่า 8 ปี ในการขับเคลื่อนสามพรานโมเดล พร้อมกันนี้ ยังได้พาผู้เข้าร่วมอบรม เยี่ยมชม หมู่บ้านปฐม (Patom Organic village) ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบในสวนสามพราน เป็นสถานที่แปรรูปสินค้าออร์แกนิก ที่ลูกค้าจะได้ท่องเที่ยวเรียนรู้ตามเส้นทางวัตถุดิบ อาทิ กล้วย ข้าว และสมุนไพร โดยทุกเส้นทางได้เห็นตั้งแต่แหล่งที่มาของวัตถุดิบ การแปรรูปสินค้า จนส่งต่อถึงมือผู้บริโภค ที่ถ่ายทอดผ่านกิจกรรม workshop ฐานต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับหลักสูตร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *