เมื่อวันที่ 12-15 มีนาคม ที่ผ่านมา ทีมเจ้าหน้าที่สามพรานโมเดล นำโดยคุณอรุษ นวราช ผู้ริเริ่มสามพรานโมเดล พร้อมด้วยเกษตรกรในเครือข่าย ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรม“การดำเนินการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาด ศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจการค้า” ที่ จ.อำนาจเจริญ โดยการสนับสนุนของ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มความรู้ เติมแรงบัลดาลใจ ยกระดับเกษตรกรอินทรีย์สู่ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs

ซึ่งการดูงานครั้งนี้เกษตรกรได้รับประโยชน์มากมาย นอกจากได้ฟังบรรยายความรู้ แชร์ประสบการตรงจากผู้เชี่ยวชาญการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์หัวข้อต่างๆ ยังได้มีโอกาสลงพื้นที่จริง เยี่ยมชมการดำเนินกิจการไร่ ภูตะวัน ออร์แกนิค ฟาร์ม ของคุณศุภชัย มิ่งขวัญ (คุณป้อม) ผู้นำกลุ่มเครือข่ายผักอินทรีย์บ้านหนองเม็กและไปพบปะเกษตรกรกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนร่วมใจโนนค้อทุ่ง จ.อำนาจเจริญ ภายใต้การนำของ คุณอดุลย์ โคลนพันธ์ ซึ่งทั้ง 2 แห่งถือเป็นต้นแบบการขับเคลื่อนที่ประสบความสำเร็จอย่างน่าชื่นชม อย่างคุณอดุลย์ โคลนพันธ์ หัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจร่วมใจโนนค้อทุ่ง ที่ลุกขึ้นมาเป็นแกนนำพัฒนายกระดับชาวนาอินทรีย์ให้มีรายได้มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีจนปัจจุบันมีสมาชิกในเครือข่ายกว่า 800 คน ได้บอกเล่าหลักคิด แนวทางการขับเคลื่อนกลุ่มสู่ความสำเร็จผ่านการบรรยายพิเศษหัวข้อ “การจัดการเครือข่ายเกษตรกรและการเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าเกษตรอินทรีย์” ได้อย่างน่าสนใจ เขาทำงานโดยใช้การตลาดนำการผลิต และบริหารจัดการโดยใช้คุณธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *