ปิดฉากด้วยรอยยิ้มและความประทับใจ สำหรับกิจกรรม Organic Tourism Open House เปิดบ้าน ถ่ายทอดความรู้ แชร์ประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขับเคลื่อนสามพรานโมเดล และ Organic Tourism สู่การสร้างระบบอาหารสมดุล ที่แล็บอาหารยั่งยืน (ประเทศไทย) ร่วมกับ สามพรานโมเดล สนับสนุนโดย สสส. ได้จัดขึ้น โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร ผู้สนใจทำฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ผู้บริโภค นักวิชาการ และสื่อมวลชน เกือบ 100 คน เข้าร่วม ที่สวนสามสามพราน ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ที่ผ่านมา
โดยตลอด หนึ่งวันเต็ม ในกิจกรรม Open House ที่แม้จะหลากหลายความมุ่งหมายของความสนใจ เช่นหลายคนอยากรู้ความหมายของ Organic Tourism บางคนอยากรู้ความหมายเกษตรอินทรีย์ อยากรู้เทคนิคการเข้าถึงตลาด คนที่ทำธุรกิจท่องเที่ยวก็อยากเรียนรู้เพื่อพาลูกค้ามาลงพื้นที่ คนที่ทำฟาร์มก็อยากนำความรู้เทคนิคไปปรับใช้กับแปลงเกษตรอินทรีย์ บางคนก็อยากได้รับความมั่นใจว่าเกษตรอินทรีย์ทำได้จริง ขณะที่หลายคนอยากสั่งสินค้า อยากรู้ว่าสามพรานโมเดลทำสำเร็จได้อย่างไร อยากได้เครือข่าย รวมถึงอยากมีส่วนร่วมช่วยขับเคลื่อน แต่บรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกันตลอด1 วัน ก็เต็มไปด้วยชีวิตชีวา เข้มข้น คึกคัก และเหนียวแน่นมากๆ
โดยในช่วงแรก ดร. อุดม หงส์ชาติกุล ผู้ร่วมก่อตั้ง แล็บอาหารยั่งยืน (ประเทศไทย) คุณอรุษ นวราช ผู้ร่วมก่อตั้ง แล็บอาหารยั่งยืน (ประเทศไทย) ผู้ริเริ่มสามพรานโมเดล และคุณ ชฤทธิพร เม้งเกร็ด แห่งสามพรานโมเดล ได้เล่าถึงความเป็นมาของสามพรานโมเดล ความสำคัญของการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนระบบอาหารยั่งยืน บทบาทของทุกคนที่สามารถมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์สู่การสร้างระบบอาหารสมดุล รวมถึงความหมายของเกษตรอินทรีย์ การรับรองอย่างมีส่วนร่วม PGS รวมถึงได้พาทุกคนลงพื้นที่จริง เรียนรู้วงจรฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ที่ ปฐม ออร์แกนิก ฟาร์ม สวนเกษตรอินทรีย์มาตรฐานสากลพื้นที่กว่า 30 ไร่ ของสวนสามพราน

ส่วนช่วงบ่ายภายใต้การนำกิจกรรมของ รศ.ดร. กฤตินี ณัฐวุฒิสิทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด สถาบัน บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย .ทุกคนได้พบกับเกษตรกรอินทรีย์ คุณประหยัด ปานเจริญ หัวหน้ากลุ่มเกษตรอินทรีย์บางช้าง หนึ่งในสมาชิกเครือข่ายสามพรานโมเดล ผู้ประสบความสำเร็จจากการทำเกษตรอินทรีย์ ที่ใช้เวลานานกว่า 10 ปี ฝ่าฟันอุปสรรคพาครอบครัวหลุดพ้นวงจรเคมี จนสามารถปลดหนี้ และได้โฉนดคืน อีกทั้งยกระดับตัวเองสู่เกษตรกรอินทรีย์ต้นแบบ ที่การันตีด้วยรางวัลเชิดชูเกียรติมากมาย

คุณอรุณี พุทธรักษา หัวหน้ากลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่หัวใจอินทรีย์ เกษตรกรอินทรีย์นักพัฒนา ที่สามารถนำกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ได้อย่างเข้มแข็ง มีการแปรรูป และพัฒนากลุ่มอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นตัวอย่างของเกษตรกรอินทรีย์ที่ยืนหยัดในวิถีอินทรีย์ คือนอกจากปลูกข้าวพืชผักอินทรีย์ ไว้จำหน่าย ก็ให้ความสำคัญในการบริโภคอาหารอินทรีย์
และคุณวรากร เลาหเสรีกุล จากกลุ่มเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ที่ผันตัวจากนักธุรกิจมาเป็นเกษตรกรเต็มตัว มีความเชี่ยวชาญเรื่องเห็ด และสามารถใช้ความรู้การบริหารจัดการมา ใช้บริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรและจัดการแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รวมถึงคุณมารุต ผู้แทนผู้บริโภค ที่ให้ความสำคัญกับการบริโภคอินทรีย์ และมีความรู้ลึก รู้จริง เกี่ยวกับสุขภาพและอาหารอินทรีย์

นอกจากนี้ในช่วงบ่ายยังมีการแบ่งกลุ่มเรียนรู้ร่วมกันในที่สุดเมื่อถึงช่วงท้ายกิจกรรม แต่ละท่านได้สะท้อนถึงคุณค่าของการมาร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ทำให้เห็นภาพคุณค่าของ การขับเคลื่อน Organic Tourism สู่การสร้างระบบอาหารที่สมดุล ที่มุ่งยกระดับคนทั้งห่วงโซ่ ทำให้เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของทั้งคนต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมถึงได้เล่าความประทับใจที่ได้รับการเติมความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ได้เข้าใจสามพรานโมเดลมากขึ้น รวมถึงแสดงความสนใจที่จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนสู่การสร้างระบบอาหารสมดุล สนใจที่จะลงพื้นที่ไปทำความเข้าใจกับวิถีการทำเกษตรของเกษตรกรอินทรีย์มากขึ้น ก่อนที่จะเชื่อมโยงไปสู่การซื้อขาย

สำหรับกิจกรรม Organic Tourism Open House ครั้งต่อไปคาดว่าจะจัดขึ้นในช่วงต้นปี 2562 อย่างไรก็ตาม ทุกคนสามารถเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการสามพรานโมเดล รวมถึงมาเรียนรู้เรื่องการขับเคลื่อน Orgsnic Tourism พบปะเกษตรกรอินทรีย์ ในเครือข่ายสามพรานโมเดล ที่จะยกขบวนผลผลิตมาจำหน่าย และมาร่วมพบปะผู้บริโภค ถ่ายทอดความรู้ พร้อมกิจกรรมเชื่อมโยงคนต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ มากมาย ในงาน วันสังคมสุขใจ ประจำปี 2561 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 7-9 ธันวาคม ที่ สวนสามพราน ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *