เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 คุณอรุษ นวราช ผู้ร่วมก่อตั้งแล็บอาหารยั่งยืน (ประเทศไทย) และผู้นำการขับเคลื่อน Organic Tourism หรือการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ เพื่อสร้างระบบอาหารสมดุล และทีมสามพรานโมเดล ได้มาร่วมประชุม กับผู้บริหารของ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล นำโดย คุณ ชูเลง โก ผู้จัดการทั่วไปของโรงแรม พร้อมด้วย เชฟ และส่วนการจัดซื้อ เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อติดตามความก้าวหน้าของความร่วมมือในการมีส่วนร่วมเคลื่อนโครงการ Organic Tourism ซึ่งสามเดือนที่ผ่านมา โรงแรมได้เริ่มมีการสั่งซื้อผลผลิตอินทรีย์ จากเกษตรกรในเครือข่ายสามพรานโมเดล มาใช้ในโรงแรมแล้วการประชุมครั้งนี้ นับเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการทำงานกันร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ โดยนอกจากมีการรับฟังสถานการณ์ ปัญหา อุปสรรค แล้ว ยังมีการให้ Feedback อย่างตรงไปตรงมา ทั้งเรื่องของความต้องการในการสั่ง คุณภาพของสินค้า ปริมาณที่ต้องการเพิ่ม ข้อมูลรายการพืชผัก ผลไม้ที่โรงแรมต้องการ โดยทั้งสองฝ่ายต่างช่วยกันคิด หาแนวทางแก้ไข พัฒนา เพื่อให้ความตั้งใจของโรงแรม และโครงการ ที่ต้องการมีส่วนช่วยเกษตรกรอินทรีย์ให้สามารถลืมตาอ้าปากได้ รวมถึงความตั้งใจอยากมีส่วนเพิ่มปริมาณการปลูกพืชอินทรีย์ ในประเทศไทยให้เพิ่มสูงขึ้น เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน ตลอดจนการสื่อสารให้ลูกค้าไดั้ตื่นตัวหันมาบริโภคอาหารอินทรีย์ นั้นสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้น ตลอดห่วงโซ่คุณค่าอาหารอินทรีย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *