36664514_1815203938569379_4371632144406020096_o

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาฝึกอบรมพัฒนาเครือข่ายการผลิตเกษตรและอาหารปลอดภัยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย ปีงบประมาณ 2561 ณ สามพราน ริเวอร์ไซด์ มีการจัดเวทีเสวนาหัวข้อ “สถานการณ์ปัจจุบันของการปนเปื้อนสารตกค้างยาฆ่าแมลงในผักผลไม้และแนวทางการตรวจรับรองแปลงเกษตรปลอดภัย” โดยคุณอรุษ นวราช ผู้บริหารสามพราน ริเวอร์ไซด์ ได้รับเกียรติ แชร์ความรู้เวทีนี้ร่วมกับ ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ ร.ดร.สมพนธ์ วรรณวิมลรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยาและการตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง คณะเทคนิคการแพทย์ และรศ.กษิดิศ อื้อเชี่ยวชาญกิจ ที่ปรึกษาโครงการแม่ข่ายหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ ม.ธรรมศาสตร์ ซึ่งมีเกษตรกรเครือข่ายสามพรานโมเดล และเจ้าหน้าที่มูลนิธิสังคมสุขใจ เข้าร่วมกว่า 100 คน และในการนี้ยังมีบริการตรวจสุขภาพให้แก่กลุ่มเกษตรกร เพื่อสำรวจหาสารเคมีตกค้างในร่างกาย นำข้อมูลไปวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในอนาคต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *