35416242_1786950181394755_4082138498113470464_o

เข้าร่วมขับเคลื่อน Organic Tourism กับ แล็บอาหารยั่งยืน (ประเทศไทย) มาได้สักพัก โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ โดยผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร พนักงานฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พากันลงพื้นที่เครือข่ายสามพรานโมเดล จ.ราชบุรี สำรวจต้นทางการผลิตวัตถุดิบอินทรีย์ที่ส่งเข้าห้องครัวของรร. หวังเพิ่มความรู้ สร้างความเข้าใจวิถีอินทรีย์ เพื่อนำความรู้กลับไปสื่อสารต่อผู้บริโภคให้เห็นคุณค่าออร์แกนิกที่ไม่ใช่แค่ดีต่อสุขภาพขอคนกินกับคนปลูก แต่ก่อเกิดประโยชน์ต่อห่วงโซ่อาหารทั้งระบบ

นายอรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการ สามพรานริเวอร์ไซด์ ผู้ร่วมก่อตั้งแล็บอาหารยั่งยืน                (ประเทศไทย) หรือ ฟู๊ดแล็บ องค์กรขับเคลื่อน Organic Tourism หรือการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ กล่าวว่า เดอะ สุโกศล กรุงเทพ คือ หนึ่งในผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่เข้าร่วมขับเคลื่อน Organic Tourism  กับฟู๊ดแล็บ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการสร้างระบบอาหารสมดุลยั่งยืน มีการรับซื้อวัตถุดิบอินทรีย์จากเกษตรกรเครือข่ายสามพรานโมเดล ส่งเข้าห้องครัวของรร. สำหรับรังสรรค์เมนูอาหารออร์แกนิกบริการแก่ลูกค้า ซึ่งไม่เฉพาะมอบสุขภาพที่ดีให้กับคนกินและคนปลูก  แต่ยังช่วยให้เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ดีขึ้นด้วย อีกทั้งช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาทำเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น

โดยเป้าหมายการลงพื้นที่ คุณมาริสา สุโกศล หนุนภักดี รองประธานกรรมการบริหารกลุ่มโรงแรม สุโกศล ซึ่งร่วมทริปพร้อมกับคณะครั้งนี้ บอกว่า ทางโรงแรมต้องการให้ผู้บริหารทุกส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งเชฟ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบริการลูกค้า ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด และส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับออร์แกนิกในทิศทางเดียวกัน และสามารถนำความรู้กลับไปสื่อสารกับผู้บริโภค ให้ตระหนักถึงความสำคัญ และเห็นคุณค่าของออร์แกนิก หวังกระตุ้นผู้บริโภคลุกขึ้นมารวมพลังสร้างความเปลี่ยนแปลง  เพื่อมุ่งสู่การสร้างระบบอาหารสมดุลยั่งยืน ดั่งเป้าหมายของฟู๊ดแล็บ

สำหรับ เดอะ สุโกศล กรุงเทพ การลงพื้นที่ครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งมีคุณมาริสา สุโกศล หนุนภักดีผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่ระดับบริหารฝ่ายต่างๆ จำนวน 20 คน ไปศึกษาแนวคิดการขับเคลื่อนOrganic Tourism พร้อมเยี่ยมชมแหล่งต้นทางการผลิตวัตถุดิบอินทรีย์ของเกษตรกร พื้นที่เครือข่าย            สามพรานโมเดล ณ  ไร่รวงข้าวภูตะวัน และฟาร์มหมูหลุมดอนแร่ จ.ราชบุรี

เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันก่อนออกสำรวจแหล่งต้นทางการผลิตพื้นที่จริง คุณอรุษ นวราชได้เล่าที่มาที่ไป แนวคิดในการขับเคลื่อน รวมถึงความหมายแท้จริงของ Organic Tourism จากนั้นพาคณะไปเยี่ยมชมตลาดสุขใจ ตลาดทางเลือกของคนรักสุขภาพ แหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ประเภทข้าว ผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์แปรรูปหลากหลายชนิด ของเกษตรกรเครือข่ายสามพรานโมเดล และเดินทางต่อไป จ.ราชบุรี พบปะเกษตรกร กลุ่มเกษตรอินทรีย์ร่มเย็นราชบุรี ไปเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์ ที่ไร่รวงข้าวภูตะวัน ฟังเรื่องเล่าเส้นทางสู่วิถีอินทรีย์ของคุณป้าลำพึง ศรีสาหร่าย เจ้าของไร่ พร้อมทดลองปลูกมะเขือเทศ พาชมฟาร์มพื้นที่ 15 ไร่ ปลูกผัก ผลไม้และปลูกป่า  แบ่งเป็นโซนต่างๆ ให้เห็นอย่างชัดเจน

ปิดทริป ช่วงบ่าย พาไปสัมผัสวิถีการเลี้ยงหมูหลุม ที่ฟาร์มหมูหลุมดอนแร่ ของคุณสุพจน์ สิงห์โตศรี ซึ่งเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ เลี้ยงแบบธรรมชาติโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมไม่มีกลิ่น และไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ หรือสารเร่ง เนื้อแดงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้บริโภค

Organic Tourism หรือ การท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ เป็นการขับเคลื่อนทางสังคม ที่ริเริ่ม โดย ดร.อุดม หงส์ชาติกุล และอรุษ นวราช ผู้ร่วมก่อตั้ง แล็บอาหารยั่งยืน (ประเทศไทย) ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบอาหารสมดุล และยั่งยืนซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร หรือ เกษตรกร และทุกภาคส่วนที่อยู่บน ห่วงโซ่อาหาร สามารถเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสู่ระบบอาหารสมดุลรายละเอียดเพิ่มเติมตามได้ที่ organictourismthailand.com โทร. 034 -225-203


?

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *