คุณณัฐวัฒน์ วัฒนาประสิทธ์ ผู้บริหาร เรนฟอเรสท์ รีสอร์ท พิษณุโลก และคุณสุวิมล งามศรีโรจน์ ผู้บริหาร SERETANA พร้อมด้วยสมาชิกจากสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) หรือ The Ecotourism & Adventure Travel Association ( TEATA) อาทิ โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช ริสอร์ท, โรยัลซิลค์, เกาะทะลุ, บริษัท เอวาไดเรคชั่นโก, Intra Mekong, และแทนคุณออร์แกนิกฟาร์ม ซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โรงแรม รีสอร์ท บริษัททัวร์ และผู้ผลิต ที่สนใจแนวทางการขับเคลื่อน Organic Tourism เดินทางมาดูงาน ศึกษาแนวทางการการขับเคลื่อนตรง จาก คุณอรุษ นวราช ผู้บริหารสามพราน ริเวอร์ไซด์ และผู้ร่วมก่อตั้งแล็บอาหารยั่งยืน (ประเทศไทย) ที่ริเริ่มขับเคลื่อน Organic Tourism เพื่อหวังยกระดับห่วงโซ่คุณค่าอาหารอินทรีย์สู่ความยั่งยืน

โดย เป้าหมายในการดูงานครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่สนใจวิถีอินทรีย์ได้เข้าใจความหมาย และเห็นคุณค่าที่แท้จริงของการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์  โดยเรียนรู้จากคนที่ทำจริง เพื่อจุดประกายแนวคิด และสร้างแรงบันดาลใจ ให้ผู้ประกอบการ เกิดมุมมองใหม่ๆ และนำความรู้กลับไปพัฒนาธุรกิจของตนเองที่เอื้อต่อประโยชน์ต่อสังคม เพื่อช่วยกันยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร พร้อมกับสร้างสุขภาพที่ดีให้กับผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

โดยการดูงานครั้งนี้ นอกจากได้ฟังบรรยาย ความสำเร็จการทำธุรกิจเกื้อกูลสังคม ของสามพราน ริเวอร์ไซด์ ผ่านการขับเคลื่อนสามพรานโมเดล และการขับเคลื่อน Organic Tourism จากคุณอรุษ เจ้าหน้าที่ยังพาชมกระบวนการจัดการขยะจากอาหาร ( Food wastes) ตามจุดต่างๆ เช่น การทำปุ๋ยหมัก การเลี้ยง ไส้เดือน การผลิตไบโอดีเซล ภายในพื้นที่ของโรงแรม

จากนั้น ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าว อ.สามพราน ไปสัมผัสวิถีชีวิตเกษตรกรต้นแบบ คุณประหยัด ปานเจริญ หนึ่งในเครือข่ายสามพรานโมดล ซึ่งหักดิบเคมีมาทำสวนฝรั่งอินทรีย์ ขณะที่หนี้สินท่วมตัว จนต้องเอาที่ดินไปจำนอง ทุกวันนี้อยู่อย่างมีความสุข มีเงินเหลือเงินปลดหนี้ และได้ที่ดินคืน เพราะมีตลาด ขายตรงให้ผู้บริโภค และสามารถกำหนดราคาขายเองได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *