คุณอรุษ นวราช ผู้ก่อตั้งสามพรานโมเดล และคุณฃฤทธิพร เม้งเกร็ด ผู้จัดการ สามพรานโมเดล ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ บรรยายความรู้การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภายใต้สามพรานโมเดล และการขับเคลื่อน Organic Tourism ให้กับพนักงานโรงแรมรายา เฮอริเทจ และโรงแรมแทมมาริน วิลเลจ โดยมีปลัดอบต.ดอนแก้ว คุณอุบล ยะไวยท์ณะวิชัย และเจ้าหน้าที่อบต.ดอนแก้ว ร่วมฟังบรรยายด้วย ณ โรงแรมรายา เฮอริเทจ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมวันนี้เป็นไปด้วยความสนุกสนาน ผู้เข้าร่วมให้ความสนใจ ซักถามแลกเปลี่ยน รวมไปถึงทำกิจกรรมQuiz10ข้อ แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมดำเนินไปอย่างดี ได้ทั้งความสุข สนุก และความรู้

โรงแรมรายา เฮอริเทจและโรงแรมแทมมาริน วิลเลจ เป็นหนึ่งในโรงแรมต้นแบบในจังหวัดเชียงใหม่ที่ร่วมขับเคลื่อน Organic tourism ให้เป็นรูปธรรม เป็นหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวที่เห็นคุณค่าของการสร้างระบบอาหารที่สมดุลและยั่งยืน

นอกจากนี้ยังมีอบต.ดอนแก้ว เป็นหน่วยงานท้องถิ่นที่ให้ความสนใจและความสำคัญของOrganic Tourism เข้าร่วมส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ให้ปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์

การขับเคลื่อน Organic Tourism เป็นการเดินทางด้วยอุดมการณ์ในการสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืน โดยที่ทุกภาคส่วนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืน

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *