ทีมเจ้าหน้าที่ฟู๊ดแล็บ และสามพรานโมเดล ลงพื้นที่ บ้านแม่กลางหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุม ทำความเข้าใจ และหาแนวทางร่วมกันในการขับเคลื่อน Organic Tourism กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแม่กลางหลวง หนึ่งในเครือข่ายเกษตรกรผู้ทำอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่  รวมไปถึงการทำ PGS ข้อตกลงของกลุ่ม โดยเกษตรกรกลุ่มนี้ ใช้ชื่อว่า “PGSกลุ่มเกษตรอินทรีย์มึกะคี” มึกะคีเป็นภาษากะเหรี่ยง หมายถึงว่า ป่าต้นน้ำแม่กลาง เป็น PGS ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ของตนเอง และยังผสานความเชื่อของกลุ่มชนมาเป็นส่วนหนึ่งของPGSนี้ด้วย และยังได้มีการติดตามและเยี่ยมเยียนแปลงเกษตรของเกษตรกรในกลุ่ม ซึ่งมีผลผลิตเป็นพืชผักและผลไม้ เช่น ลูกพีช สตรอเบอร์รี่ มัลเบอร์รี่ พลับหวาน มะเขือเทศ เป็นต้น

เกษตรกรกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่มีใจในการทำอินทรีย์ เพราะนอกจากจะปลอดภัยในด้านสุขภาพแล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำและสิ่งแวดล้อมของชุมชนไว้ด้วยอีกทางหนึ่ง การสร้างสมดุลธรรมชาติให้เกิดขึ้นนั้น จะเป็นสิ่งที่นำไปสู่ระบบอาหารอย่างยั่งยืนของชุมชน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *