ทีมเจ้าหน้าที่มูลนิธิสังคมสุขใจ ตะลุยฟาร์มเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร กลุ่มเกษตรอินทรีย์สุขใจไทรโยค ร่วมตรวจแปลงและประชุมประจำเดือนกับสมาชิกกลุ่ม เพิ่มความรู้การพัฒนาแปลง แนะแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของกลุ่ม เพื่อพัฒนาระบบการผลิตให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ตามที่ผู้บริโภคต้องการ

และยังมีทีมอาจารย์และนิสิต คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน นำโดย ผศ.ดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล ลงพื้นที่ร่วมเรียนรู้และเก็บข้อมูล ด้วย เพื่อทำการวิจัยถอดบทเรียนการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมสู่การพึ่งพาตนเองของเกษตรกรใน “โซ่คุณค่าสามพรานโมเดล” หวังนำไปสู่การพัฒนาต่อยอด ขยายผลการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ เพื่อยกระดับระบบการผลิตให้ได้คุณภาพมาตรฐานเพิ่มขึ้น อีกทั้งสร้างแนวทางปฎิบัติให้พื้นที่อื่นๆ สามารถนำโมเดลนี้ไปประยุกต์ใช้ตามเหมาะสมอีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *