เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 การขับเคลื่อน ‘Organic Tourism’ ในโครงการสร้างเสริมกระบวนการสื่อสารและพัฒนาศักยภาพภาคีธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวให้มีความฉลาดรู้ทางสุขภาพ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หลังจากที่เริ่มดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ในการขับเคลื่อนมาได้ระยะหนึ่ง ในช่วงเช้าของวันนี้ ณ 137 Pillars House ทางโครงการได้ร่วมกับเครือข่าย ‘เจียงใหม่ออร์แกนิก’ ได้เริ่มประชุมวางแผนกิจกรรม “มื้อพิเศษกับเชฟเจียงใหม่ออร์แกนิก” (Jiang Mai Organic Chef Table) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ 137 Pillars House เป็นกิจกรรมที่รวมตัวเชฟชื่อดังจากร้านอาหารและโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ 137 Pillars House, Iron Wood, X2, Hotel the Artist, Tamarind Village Hotel, Ginger Farm, ImmAim Vegetarian and bike cafe, Sara’s Kitchen และAnjakin Villa. นำผลผลิตออร์แกนิกของเกษตรกรในเครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่มาปรุงเป็นเมนูพิเศษ ด้วยแนวความคิดที่ว่า นำวัตถุดิบออร์แกนิกมาปรุงอาหาร เป็นการสื่อสารกับผู้บริโภคที่ดีที่สุดในการสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับบริโภคผลผลิตออร์แกนิก

ในช่วงบ่าย ทางโครงการประชุมร่วมกับรองอธิการบดี และคณาจารย์จากสาขาพืชผักมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการร่วมสร้างทิศทางของการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ให้เกิดขึ้นเป็นโมเดลต้นแบบของมหาวิทยาลัยที่ทำด้านเกษตรอินทรีย์ สร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจและสื่อสารสังคมได้ เกิดการตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของการทำอินทรีย์ รวมไปถึงโมเดลธุรกิจที่เป็นธรรมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและพึ่งพาตัวเองได้

ตลอดทั้งวันได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยน นับเป็นประสบการณ์อันมีค่าที่ได้ร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆในเรื่องของอาหารปลอดภัยให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อันจะนำไปสู่ระบบอาหารที่ยั่งยืนด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *