27657045_1646199625469812_2306438187618178181_n

เมื่อวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2561 คุณอรุษ นวราช และ ดร.อุดม หงส์ชาติกุล ผู้ร่วมก่อตั้ง Sustainable Food Lab (Thailand) หรือ แล็บอาหารยั่งยืน (ประเทศไทย) พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่ มูลนิธิสังคมสุขใจ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งพื้นที่เป้าหมายการขับเคลื่อน Organic Tourism  จัดอบรมหัวข้อ “กระบวนการร่วมออกแบบการขับเคลื่อน Organic Tourism เพื่อความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อาหาร” แก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ร้านอาหาร เกษตรกร ผู้บริโภค รวมถึงสื่อมวลชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่สนใจด้านเกษตรอินทรีย์ และการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ ผ่านห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) เพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบัน และให้ผู้เข้าร่วมได้มองเห็นโอกาสในการทำงานร่วมกันมากขึ้น พร้อมทั้งร่วมกันออกแบบแผนการขับเคลื่อนเรื่องการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์และทดลองทำงานร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสำคัญ นั่นคือ การสร้างระบบอาหารสมดุลและยั่งยืนให้กับชาวเมืองเชียงใหม่

โดยการอบรมครั้งนี้มีผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ร้านอาหาร เกษตรกร รวมถึงสื่อมวลชน ให้ความสนใจ เข้าร่วมกว่า      30 คน และได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา รักษาการผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) องค์กรผู้ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อน Organic Tourism         เข้าร่วมกระบวนการนี้ด้วย  ซึ่งการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2561  ณ โรงแรม แคนทารี่ ฮิลส์ เชียงใหม่

อนึ่ง Organic Tourism การท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ ริเริ่มโดยคุณอรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการสามพราน              ริเวอร์ไซด์ และดร.อุดม หงส์ชาติกุล ที่ปรึกษาและนักออกแบบกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ           ผู้ร่วมก่อตั้ง Sustainable Food Lab (Thailand)  เป้าหมายเพื่อสร้างระบบอาหารสมดุลและยั่งยืน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *