เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสุขใจออร์แกนิก  ประชุมกำหนดราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ทีมเจ้าหน้าที่มูลนิธิสังคมสุขใจ นำโดยคุณอรุษ นวราช ประชุมร่วมกับ เกษตรกรเครือข่ายสามพรานโมเดล ทั้ง 12 กลุ่ม ในฐานะสมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสุขใจออร์แกนิก เพื่อกำหนดราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์แต่ละชนิดที่จะส่งข่ายผ่านวิสาหกิจชุมชนสุขใจออร์แกนิก โดยให้เกษตรกรเป็นผู้กำหนดราคาเองตามความเหมาะสมและเป็นธรรม โดยวิสาหกิจชุมชนสุขใจออร์แกนิกจะทำหน้าที่เชื่อมช่องทางการตลาดกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคในกรุงเทพ ซึ่งทั้งโรงแรม ร้านอาหาร หน่วยงานต่างๆ  ที่ให้ความสนใจ ต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์ไปบริการลูกค้า ทั้งนี้เพื่อสร้างฐานการตลาดให้ แข็งแรงและเติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน บนฐานการค้าที่เป็นธรรม

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน สุขใจออร์แกนิก ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2560 โดยการรวมตัวของเจ้าหน้าที่มูลนิธิสังคมสุขใจ และเกษตรกรเครือข่ายโครงการสามพรานโมเดล 11 กลุ่ม มีสมาชิก กว่า 130 ราย  กระจายอยู่ ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์ จัดตั้งขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกรเครือข่ายสามพรานโมเดลทั้งสดและแปรรูป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *