20617130_1459672124122564_1200461186350875916_o

เมื่อวันเสาร์ และวันอาทิตย์ที่ผ่านมา มูลนิธิสังคมสุขใจนำโดยคุณกบ (ชฤทธิพร เม้งเกร็ด) ผู้จัดการโครงการสามพรานโมเดล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นำคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้แทนชุมชน จากโรงเรียนวัดเดชานุสรณ์ และโรงเรียนวัดสรรเพชญ ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือข่ายสามพรานโมเดล ที่ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนนำร่อง เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง หรือ School-BIRD ภายใต้มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ ลงพื้นที่ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ศึกษาดูงานต้นแบบการขับเคลื่อนโครงการของโรงเรียนมีชัยพัฒนา และโรงเรียนเครือข่าย

ซึ่ง การดูงานครั้งนี้ถือเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่ายิ่ง สำหรับทั้งสองโรงเรียน ที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่างๆ กับโรงเรียนเครือข่าย School-BIRD ได้ศึกษาแนวคิด วิธีการดำเนินงาน การบูรณการการเรียนการสอน รวมถึงการทำงานรวมกับชุมชน ซึ่งความรู้เหล่านี้สามารถนำกลับมาปรับประยุกต์ใช้ และเป็นแนวทางในการพัฒนาให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน และเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ โดยใช้เกษตรอินทรีย์เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *