19488590_1418835381539572_8633070313532847538_o

มูลนิธิสังคมสุขใจ ร่วมกับ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด จัดฝึกอบรม “การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แบบบูรณาการบนพื้นฐานของการค้าที่เป็นธรรม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ให้กับนักพัฒนาธุรกิจชุมชน ในสังกัดบริษัทประชารัฐฯ 76 จังหวัด ทั่วประเทศ โดยใช้ “สามพรานโมเดล” เป็นพื้นที่ต้นแบบในการเรียนรู้ การขับเคลื่อน เกษตรอินทรีย์ แปรรูป และท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มความรู้ศักยภาพในการทำงาน อีกทั้งนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทพื้นที่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของชุมชน โดยการอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม

ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติอย่างสูง จากคุณอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน ในพิธีเปิดการอบรม ท่านกล่าวต้อนรับ พร้อมให้โอวาสและเป็นกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมอบรม อีกทั้งแนะนำผู้เข้าร่วมอบรมใช้เวลา 2 วันให้คุ้มค่า เก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ กลับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับจังหวัดของตนเอง

สำหรับหลักสูตรนี้ ใช้รูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ที่อัดแน่นด้วยเนื้อหาการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่ ต้นน้ำ (เกษตรกร) กลางน้ำ (แปรรูป) และปลายน้ำ (การท่องเที่ยว)

โดยลักษณะกิจกรรม ฟังบรรยายความรู้จาก วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ลงพื้นที่ศึกษาการทำงานของชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าว เยี่ยมชมการแปรรูปผลผลิตเกษตรอินทรีย์ มาตรฐาน สากล ของ Happy Life Farm และเรียนรู้การเชื่อมโยงเรื่องการท่องเที่ยวที่ สุขใจออร์แกนิกฟาร์ม สามพราน ริเวอร์ไซด์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *