มอบ PGS444-

 

คุณอรุษ นวราช ผู้บริหารสามพราน ริเวอร์ไซด์ และเลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ ในฐานะผู้ก่อตั้งโครงการสามพรานโมเดล ร่วมแสดงความยินดี และมอบใบรับรองมาตรฐาน ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS (Participatory Guarantee System ) ซึ่งออกโดยมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทยเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคมที่ แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่หัวใจอินทรีย์ จำนวน 11 ราย  ในเวทีการประชุมประจำเดือนของกลุ่ม

กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่หัวใจอินทรีย์ นำโดยคุณอรุณี พุทธรักษา มีสมาชิกทั้งหมด 15 ราย เน้นปลูก ผักเป็นหลัก เสริมด้วยข้าว ผลไม้ และมีผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ได้ มาตรฐาน Organic Thailand อย.และGMP กลุ่มนี้ใช้มาตรฐาน IFOAM ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS ขับเคลื่อนกลุ่มในการทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน และเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

กลุ่มนี้ มีข้อกำหนด PGS ด้วยกัน 10 กว่าข้อ ซึ่งหัวใจหลักสำคัญ เช่น สมาชิกต้องรักษาสมดุลระบบนิเวศ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ โดยไม่ใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมี ในการผลิต เน้นปัจจัยการผลิตในฟาร์มเพื่อหมุนเวียนธาตุอาหารในดิน ใช้วัตถุอินทรีย์ในการทำปุ๋ยหมัก ปลูกพืชคลุมดิน ไม่ใช้เมล็ดพันธุ์ GMO และเมล็ดพันธุ์คลุกสารเคมี ห้ามปลูกพืชคู่ขนาน มีระยะปรับเปลี่ยน 1 ปี และต้องผ่านการตรวจรับรองฟาร์มจึงสามารถจำหน่ายผลผลิตผ่านกลุ่มได้ มีแผนการผลิตและประวัติฟาร์มย้อนหลัง 3 ปี พร้อมทั้งเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง รวมถึงมีบทลงโทษหากสมาชิกทำผิดข้อตกลง ตั้งแต่ตักเตือน จนถึงขึ้นสูงสุด คือไล่ออก เหล่านี้เป็นต้น

สำหรับรายชื่อ 11 ราย ที่ได้ใบรับรอง PGS ประกอบด้วย 1.คุณฉวี สวนแก้ว 2.คุณพรชัยสระทองหน 3.คุณอรุณี พุทธรักษา 4.คุณเจนวิทย์ สระทองหน 5.คุณภัทรนิษฐ์ ภุมมา 6.คุณสง่า สวนแก้ว 7.คุณวสัน ต์ เก้าลิ้ม 8.คุณนารินทร์ ทองยี่สุ่น 9. คุณพัทธนันท์ พุทธรักษา 10.คุณสะอิ้ง ตรีริยะ และ11.คุณยุทธพงษ์ กอบกาญจนา

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *