19250817_1408334229256354_6266610591122513212_o

 

คุณอรุษ นวราช ผู้บริหารสามพรานริเวอร์ไซด์ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน จากประเทศในทวีป ยุโรป แอฟริกา เอเชีย จำนวน 14 ประเทศ 40 คน ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โครงการสามพรานโมเดล ซึ่งเป็นหนึ่งในโปรแกรม workshop หัวข้อ : South –South Learning Workshop to Accelerate Progress to End Hunger and under nutrition ที่สถาบันวิจัยนโยบายด้าน อาหารนานาชาติ (The International Food Policy Research Institute – IFPRI) ร่วมกับ ม.มหิดล จัดขึ้น ในการนี้นอกจากบรรยายความรู้ คุณอรุษ ยังได้นำคณะศึกษาดูงานลงพื้นที่เยี่ยมชมความสำเร็จของศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าว อ.สามพราน หนึ่งกลุ่มเกษตรกรต้นแบบในเครือข่ายสามพรานโมเดล ที่ประสบความสำเร็จในการทำเกษตรอินทรีย์ อีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *