22792289_1534018420021267_4594594320409103494_o

มูลนิธิสังคมสุขใจ ได้รับเกียรติจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในการทำหน้าที่ผู้ดำเนินกิจกรรมเวิร์คช็อปใน “โครงการตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” ซึ่งเป็นโครงการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เน้นการท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตรอินทรีย์และส่งเสริมวัฒนธรรมในชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใน 3 พื้นที่ คือ ชุมชนบ้านเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ,ชุมชนบ้านทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย และชุมชนบ้านแม่กลางหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีชาวชุมชนให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรม โดยกลุ่มที่เข้าร่วมจะเป็นแกนนำในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของตนเองต่อไป

โดยในเดือนพฤศจิกายน ทางมูลนิธิสังคมสุขใจ จะดำเนินกิจกรรมเวิร์คช็อป ใน “โครงการตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยังยืน” ในอีก 2 พื้นที่ คือ ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *