20988233_1472619416161168_8527642002114682528_o

คุณอรุษ นวราช ผู้บริหารสามพราน ริเวอร์ไซด์ และเจ้าหน้าที่ มูลนิธิสังคมสุขใจ ร่วมกับ สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนารถ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“Organic Training Program” ครั้งที่ 2 นำเสนอและสรุปผลงาน การดำเนินการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 24 จังหวัด ทั่วประเทศ ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม

ซึ่งเป้าหมายการอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้แชร์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง หลังจากการนำความรู้ที่ได้ในการอบรมครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมากลับไปทำงานพัฒนาในพื้นที่จริง เป็นเวลานาน 3 เดือน ซึ่งแต่ละจังหวัดมีการนำเสนอผลงานที่น่าสนใจแตกต่างกันไปตามมีบริบทในแต่ละพื้นที่ และครั้งนี้ ทางสถาบันฯ ยังได้เชิญผู้แทนจากภาคเอกชน อาทิ เลม่อนฟาร์ม ท็อปส์ และ เดอะมอลล์ กรุ๊ป มาพูดคุย แนะนำการเชื่อมช่องทางการตลาด เพื่อเป็นแนวทาง ให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำไปปรับใช้ในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรในจังหวัดของตน

อนึ่ง มูลนิธิสังคมสุขใจ ได้รับมอบหมาย สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนารถ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ให้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Organic Training Program” ขึ้น โดยใช้ สามพรานโมเดล เป็นพื้นที่ต้นแบบในการเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานพาณิชย์จังหวัดที่เข้าร่วมอบรม ในด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้สามารถทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดของตน ทั้งในด้าน วางแผนการตลาด การสร้าง Story บอกเล่าเรื่องราวของสินค้า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การสร้างตราสินค้า การแปรรูป รวมถึงการขอตรารับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ระดับสากล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *