20882152_1467891906633919_7086271775418070098_n

ทีมสามพรานโมเดล โดย คุณอรุษ นวราช ชฤทธิพร เม้งเกร็ด สังเวียน เอกจีน ร่วมวงเสวนาพูดคุย ระดมจิตใจ ลงขันความคิด เพื่อกำหนดระบบรับรองแบบมีส่วนร่วมเกษตรอินทรีย์Thai PGS กับ ภาคส่วนต่างๆ ที่ทำงานขับเคลื่อนระบบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของไทย ภายใต้ ชื่อ สมาพันธ์เครือข่ายความร่วมมือ THAI PGS อาทิ เครือข่ายอาหารเพื่อเพื่อน มูลนิธิสายใยแผ่นดิน /Green net เลม่อนฟาร์มPGSจันทบุรี กรมพัฒนาที่ดิน ออร์กานิคแอนด์โค สวนผักคนเมือง รวมถึงสามพรานโมเดล ซึ่งเป็นกลุ่มแกนนำผู้ทำงานด้านเกษตรอินทรีย์ ในภาคประชาสังคมของไทย ที่รวมตัวกันเพื่อขับเคลื่อนระบบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของไทยให้ยั่งยืน

การเจอกันครั้งนี้ สืบเนื่องจาก เวทีแรกที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ภาคี สมาพันธ์ฯ จากองค์กร เครือข่ายต่างๆ ที่เข้าร่วมได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง PGS ร่วมกัน และปรับความคิดมองภาพ PGS ไปในทิศทางเดียวกัน จนก้าวมาสู่เวทีครั้งที่ 2 (เมื่อวานนี้) ที่มูลนิธิสังคมสุขใจ โดยครั้งนี้เป็นการนัดเจอกัน เพื่อกำหนดเป้าหมาย และทิศทางในการ เดินร่วมกัน ซึ่งในวงเสวนาก็ไดมีการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสะท้อนมุมมองต่อปัญหาและความท้าทายของระบบ PGS ในหลายประเด็น ที่น่าสนใจ พร้อมทั้ง ร่วมกันกำหนดทิศทางเป้าหมายในการขับเคลื่อนระบบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ THAI PGS แผน 3 , 6 , 9 เดือน และ 1 ปี เพื่อวางแนวทาง การทำงาน พัฒนาระบบรับรองแบบมีส่วนร่วมเกษตรอินทรีย์Thai PGS ให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน

เวทีนี้ออกแบบและดำเนินการโดย ดร.อุดม หงส์ชาติสกุล ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการบริหารแล็บอาหารยั่งยืนประเทศไทย และนักออกแบบกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ พร้อมทีมกระบวนกร ซึ่ง จัดขึ้น ณ มูลนิธิสังคมสุขใจ จ.นครปฐม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *