คุณอรุษ นวราช ผู้บริหารสามพรานริเวอร์ไซด์ ได้ให้การต้อนรับ คุณจิตเกษม ตัณฑศิริ รองอธิบดี กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และคณะผู้แทน จากราชอาณาจักรภูฏาน นำโดย นาย Dasho Lhendup Wangchuk กรรมาธิการ The Royal Civil Service Commission (RCSC) ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน โครงการสามพรานโมเดล ซึ่ งเป็นหนึ่งในโปรแกรมการศึกษาดูงานเรื่อง “Thailand’s Sufficiency Economy Philosophy” ในพื้นที่ จ.นครปฐม โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 15-19 พฤษภาคม 2560

การศึกษาดูงานครั้งนี้ ทางคณะ มุ้งเน้น การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การพัฒนาด้านการเกษตร ที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องความสุขมวลรวมของราชอาณาจักรภูฎาน

ซึ่ง สามพรานโมเดล เป็นหนึ่งในต้นแบบของโครงการ ที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยเชื่อมโยงกับภาครัฐ เอกชน และชุมชน จนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ

และเพื่อให้เห็นภาพทั้งหมดคุณอรุษ ได้บรรยายความรู้ การขับเคลื่อนโครงการสามพรานโมเดลอย่างละเอียด จากนั้นเจ้าหน้าที่พาลงพื้นที่เยี่ยมชม “สุขใจออร์แกนิกฟาร์ม” สวนเกษตรอินทรีย์ต้นแบบมาตรฐาน IFOAM EU และ CANADA พื้นที่กว่า 30 ไร่ของโรงแรม และลงพื้นที่ชุมชนบ้านหัวอ่าว (สมาชิกเครือข่ายสามพรานโมเดล) เยี่ยมชมความสำเร็จของ เกษตรกรที่เปลี่ยนวิถีชีวิตจากเคมีมาสู่อินทรีย์ อีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *