ที่โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม นายอรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการ  สามพราน ริเวอร์ไซด์ และเลขามูลนิธิสังคมสุขใจ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารระดับสูง ตัวแทนของ 16 ประเทศ G77 จากทวีป อัฟริกา และเอเชีย-แปซิฟิก ที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Sufficiency Thinking in Sustainable Development (STiSD) โดยมูลนิธิมั่นพัฒนา ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 14-19 พ.ค.2560 ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ อ.สามพราน จ.นครปฐม

และในโอกาสนี้ ทางคณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร STiSD ได้สนใจศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมโครงการ “สามพรานโมเดล” เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์งานพัฒนาชุมชน ที่นำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้จนเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน

เพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดของโครงการ ก่อนลงพื้นที่ดูชุมชนตัวอย่างของโครงการ คุณอรุษ        ได้บรรยายความรู้อย่างละเอียด เกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการสามพรานโมเดล โมเดลธุรกิจที่ยั่งยืน บนพื้นฐานความเป็นธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากนั้นพาไปดูชุมชนตัวอย่าง ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าว  อ.สามพราน จ.นครปฐม (หนึ่งในกลุ่มเครือข่ายสามพรานโมเดล) ที่ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนชีวิตจากเกษตรเคมีสู่วิถีอินทรีย์ โดยมีคุณประหยัด ปานเจริญ หัวหน้ากลุ่มให้การต้อนรับ และพาชม ฐานเรียนรู้ต่างๆ อาทิ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ฮอร์โมนไข่ ปุ๋ยมูลไส้เดือน น้ำหมักมูลไส้เดือน และการปลูกมะนาวไร้ดินด้วยผักตบชวา  ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ สำหรับการอบรมหลักสูตร STiSD มูลนิธิมั่นพัฒนา ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA), วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU), Institute of Sustainable Leadership (ISL), Macquarie University ประเทศออสเตรเลียร่วมกันจัดขึ้น เพื่อมุ่งสืบสานแนวคิดของความพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกประเทศกลุ่ม 77 ที่มีความประสงค์จะเรียนรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศตามบริบทในพื้นที่

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *