คุณอรุษ นวราช ผู้บริหารสามพราน ริเวอร์ไซด์ ได้รับเชิญจาก คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การสร้างแบรนด์อย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาสามพรานโมเดล จากแบรนด์โรงแรมสู่ชุมชนมีส่วนร่วม” และร่วมเวทีเสวนาวิภากษ์ แชร์ประสบการณ์ หัวข้อ “การสื่อสารเพื่อตราสินค้าที่ยั่งยืน” ร่วมกับคุณกรรณิการ์ อุไรสิน ผอ.ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง ประเทศไทย (P&G)และผศ.ดร.ธาตรี ได้ฟ้างพูล คณะนิเทศศาสตร์จุฬาฯ โดยมีอาจารย์ นิสิตปริญญาเอก -โท สาขาต่างๆ ให้ความสนใจเข่าร่วมฟังกว่า 60 คน ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *