17157791_1291278194295292_3824120161953084542_o

 

มูลนิธิสังคมสุขใจ รุกตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผนึกเกษตรกรเครือข่ายโครงการสามพรานโมเดล 11 กลุ่ม   ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เปิดช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ จัดตั้งครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  “สุขใจออร์แกนิก”  หวังเพิ่มโอกาสและสร้างฐานการตลาดให้มั่นคง แข็งแรงและเติบโตอย่างยั่งยืน ในอนาคต

คุณอรุษ นวราช ผู้บริหารสามพราน  ริเวอร์ไซด์ และเลขานุการ มูลนิธิสังคมสุขใจ  กล่าวว่า  สามพรานโมเดล ภายใต้มูลนิธิสังคมสุขใจ ขับเคลื่อนโครงการมาเป็นเวลากว่า 6 ปี พัฒนาห่วงโซ่อาหารอินทรีย์   ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เชื่อมโยงเครือข่ายกับภาคส่วนต่างทั้งภาครัฐ เอกชน เกษตรกร มหาวิทยาลัย โรงเรียน จนเกิดผลเป็นรูปธรรมหลากหลายมิติ ปัจจุบันสามารถสร้างฐานการผลิตที่เข้มแข็ง มีเกษตรกรในโครงการ กว่า 130 ราย ที่ทำเกษตรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล (IFOAM) และระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) โดยมีช่องทางการตลาดที่หลากหลาย ล่าสุดมูลนิธิฯ ได้จัดตั้งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน “สุขใจออร์แกนิก” ขึ้น เพื่อเป็นอีกช่องทางในการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั้งสดและแปรรูป หวังสร้างฐานการตลาดให้มั่นคงในอนาคต

“จุดประสงค์หลักในการจัดตั้งวิสาหกิจ เพื่อต้องการสร้างฐานการตลาดให้มั่นคง และแข็งแรง   โดยการเพิ่มความเชื่อมั่นผู้บริโภค ด้วยการสร้างแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์อย่างชัดเจน ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้คุณภาพมาตรฐาน เพื่อมุ่งสู่การสร้างโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของโครงการสามพรานโมเดลที่จะก้าวไปข้างหน้า และเติบโตไปด้วยกันบนพื้นฐานธุรกิจที่เป็นธรรม”  คุณอรุษ ให้เหตุผลในการการจัดตั้งวิสาหกิจฯ

อย่างไรก็ตาม คุณอรุษ บอกว่า เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสุขใจออร์แกนิก จะเน้นจำหน่ายผลผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์แปรรูปเป็นหลัก  ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญ เพราะการแปรรูปสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ซึ่งบางชนิดเมื่อแปรรูปเพิ่มมูลค่าได้ถึง 3 เท่าตัว นอกจากนี้ยังช่วยแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาดให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดีอีกช่องทางหนึ่งด้วย ซึ่งสมาชิกเครือข่ายบางกลุ่มมีความพร้อม และมีศักยภาพในการแปรรูปผลผลิตที่ได้คุณภาพมาตรฐานพร้อมส่งออกตลาดอยู่แล้ว และขณะเดียวกันก็ยังจำหน่ายผลผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบสดควบคู่ไปด้วย

ทั้งนี้ ในส่วนของการทำงาน ทางเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิต้องทำงานในเชิงรุก มีการวางแผนการผลิตร่วมกับเกษตรกรจากต้นทางอย่างชัดเจน เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน ตรงความต้องการของผู้บริโภค และเชื่อมช่องทางการตลาดให้สินค้าเข้าถึงผู้บริโภคที่หลากหลายให้มากขึ้น

สำหรับ  สมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน “สุขใจออร์แกนิก” ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ประจำโครงการสามพรานโมเดล, ผู้ที่คณะกรรมการบริหาร ลงมติเห็นชอบให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนฯ, และ เกษตรกรอินทรีย์ที่อยู่ในโครงการสามพรานโมเดล  ตั้งแต่ระดับสีเขียวอ่อน ถึง สีเขียวเข้ม คือ สีเขียวเข้ม หมายถึง  เกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ สีเขียวกลาง หมายถึง  เกษตรกรที่อยู่ในระยะปรับเปลี่ยนตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  เกษตรกรสีเขียวอ่อน หมายถึง  เกษตรกรที่ได้รับการรับรองตามระบบรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS.) ของกลุ่มเครือข่าย   ซึ่งปัจจุบันมีเครือข่ายเกษตรกร ทั้งหมด 11 กลุ่ม          รวมสมาชิกกว่า 130 คน กระจายอยู่ในจังหวัดนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์

ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมต่อได้ที่ศูนย์พัฒนาเกษตรอินทรีย์สุขใจ มูลนิธิสังคมสุขใจ โทร. 034-322 544, 034-322 588-93 หรือ Facebook / สามพรานโมเดล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *