15235482_1190605461029233_529983260760603259_o

คุณอรุษ นวราช ผู้บริหารสามพราน ริเวอร์ไซด์ ได้รับเชิญจาก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “คนรุ่นใหม่กับการพัฒนาประเทศตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อแชร์ความรู้ให้กับกลุ่มข้าราชการรุ่นใหม่ (NESDB Future Team 6) จำนวน ๔๐ คน และเจ้าหน้าที่ สศช. พร้อมด้วย ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นายสมศักดิ์ บุญคา ผู้ก่อตั้ง และกรรมการผู้จัดการ บริษัท โลคอล อะไลค์ จ ากัด ร่วมเป็นวิทยากรเวทีนี้ด้วย โดยมี ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ เป็นผู้ดำเนินรายการ

ทั้งนี้ในช่วงเช้า คุณปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานบรรยายพิเศษ ก่อนเปิดเวทีเสวนา ที่อาคาร 5 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรุงเทพฯ

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *