15577944_1224492737640505_8090676711636235208_o

ที่ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ คุณอรุษ นวราช ผู้บริหารสามพราน ริเวอร์ไซด์ ได้รับเชิญ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ เรื่อง “นวัตกรรมการทำการตลาดข้าว” ในงานประชุมเวที สกว. (TRF Forum) ในหัวข้อ “การแก้ปัญหาเรื่องข้าวอย่างยั่งยืน : สหกรณ์และนวัตกรรมคือทางออก”

โดยมีนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ เช่น  ผศ. ดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ และ ผศ.ดร. อมรรัตน์ ถนนแก้ว อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา มาบรรยาย และแชร์ความรู้ การใช้นวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตข้าว ในงานนี้ด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *