สามพรานโมเดล โดยคุณอรุษ นวราช ผู้บริหารสามพราน ริเวอร์ไซด์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะนายกเทศมนตรี จากเมือง Zamboanga del Sur ประเทศฟิลิปปินส์ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานโครงการสามพรานโมเดลและลงพื้นที่บ้านหัวอ่าว อ.สามพราน เยี่ยมชมผลสำเร็จ การทำเกษตรระบบอินทรีย์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของกลุ่มเกษตรอินทรีย์บางช้าง หนึ่งในกลุ่มเครือข่ายสามพรานโมเดล