สามพรานโมเดล โดยคุณอรุษ นวราช ผู้บริหารสามพราน ริเวอร์ไซด์ ได้รับเกียรติจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เชิญเข้าร่วมงาน MICE Sustainability Forum2016 : The Big Action และเป็นวิทยากรร่วมอภิปรายในหัวข้อ Big Engagement : Farm to Functions โดยมีคุณอดุลย์ โคลนพันธ์ผู้แทนจากกลุ่มข้าวสัจธรรม จ.อำนาจเจริญ คุณชูเลง โก ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน ร่วมอภิปรายเวทีนี้ด้วย โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ซี อาเซียน อาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ รัชดา