อีกหนึ่งความภูมิใจของ สามพรานโมเดล เมื่อได้รับเลือกเป็นชุมชนต้นแบบแห่งความดีของจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมงานนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ “บัวบาทยาตรา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ซึ่งจัดขึ้น ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อำเภอชะอำ จ.เพชรบุรีภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดงาน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยภริยา รศ.นราพร จันทร์โอชา หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ รวมถึงบูธของสามพรานโมเดลด้วยเช่นกัน