นับเป็นเกียรติอย่างสูงและเป็นอีกหนึ่งวันที่สร้างความปลาบปลื้มใจให้กับ โครงการสามพรานโมเดล เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสต้อนรับ นางอองซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และ รศ.นราพร จันทร์โอชา ภริยา นายกรัฐมนตรี ในการศึกษาดูงาน โครงการสามพรานโมเดล และฟังบรรยายพิเศษ “วิถีเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีคุณอรุษ นวราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานสามพรานริเวอร์ไซด์ และเจ้าหน้าที่โครงการสามพรานโมเดล ให้การต้อนรับ นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปเยี่ยมชม หมู่บ้านตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหัวอ่าว หนึ่งในเครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์โครงการสามพรานโมเดล เพื่อดูงานด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีคุณประหยัด ปานเจริญ หัวหน้ากลุ่มและชาวชุมชนบ้านหัวอ่าว ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น