คุณอรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการ สามพราน ริเวอร์ไซด์ พร้อมด้วยบริหาร และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้าร่วมประชุม 2016 OSCE Asian Conference on Strengthening Comprehensive Security และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ กว่า 50 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงแรม สามพราน ริเวอร์ไซด์ ทั้งกิจกรรมวิถีไทย และโครงการ สามพรานโมเดล ถือเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน และชุมชนท้องถิ่น ที่ส่งเสริมให้เกิดพัฒนาเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน ตามแนวทางพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืนถือเป็นส่วนสำคัญของความมั่นคงที่ครอบคลุมในทุกด้าน ในการนี้โรงแรมได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก นายแลมแบร์โต้ ซานนิแอร์ เลขาธิการ OSCE และ นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทย ประจำสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา ร่วมเดินทางมาเยี่ยมชมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย