โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ ได้รับเกียรติจากคณะกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่เป็นสมาชิกสหประชาชาติ (G-77) นำโดยคุณจุฬามณี ชาติสุวรรณ เอกอัคราชทูต รองผู้แทนถาวรไทย ประจำสหประชาชาติ นครนิวยอร์ค แวะมาเยี่ยมชมและฟังบรรยายแนวคิดการทำเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการสามพรานโมเดล จากคุณอรุษ นวราช เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ และเรื่องความสำเร็จการทำเกษตรอินทรีย์จากประสบการณ์ตรง จากคุณประหยัด ปานเจริญ หัวหน้ากลุ่มเกษตรอินทรีย์กลุ่มบางช้าง