วันที่ 15-19 พ.ค. ที่ผ่านมา ทีมสามพรานโมเดลพร้อมด้วยเกษตรกรเครือข่ายโครงการ 40 คน เข้าคอร์สพึ่งตนเอง รุ่นที่ 1 ตามหลักปัจจัย 4 กับคุณโจน จันใด ที่สวนพันพรรณ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เป็นเวลา 3 คืน 4 วัน ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันที่นี่ หยุดเรื่องปลูก เรื่องขาย และเรื่องอื่นๆ ไว้ชั่วคราว แล้วไปเปิดโลกเรียนรู้ สัมผัสวิถีชีวิตคนที่ประสบความสำเร็จด้วยตนเองและได้รับองค์ความรู้ที่มีคุณค่าอีกมากมาย…ขอบคุณคุณโจน และเจ้าหน้าที่ทุกๆ ท่าน ที่ให้ความรู้และต้อนรับเป็นอย่างดี ขอบคุณแม่ครัวสำหรับอาหารอร่อยๆ ให้พวกเราได้อิ่มท้องทุกมื้อ …รุ่น 2 เจอกันเดือนก.ค.นะคะ