คุณอรุษ นวราช ผู้บริหารสามพราน ริเวอร์ไซด์ ให้การต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ พร้อมคณะศึกษาดูงานจากประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก ในโอกาสดูงานด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการเกษตรในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ในครั้งนี้คุณอรุษได้บรรยายและเล่าถึงจุดเริ่มต้นการพัฒนาความมุ่งมั่นและการทำงานเพื่อเชื่อมโซ่อุปทานเกษตรอินทรีย์ภายใต้โครงการสามพรานโมเดล และนำชมแปลงเกษตรอินทรีย์ในโรงแรม ชมตลาดสุขใจ ทักทายเกษตรกรที่นำผลผลิตอินทรีย์มาจำหน่าย รวมถึงนำไปสัมผัสประสบการณ์กิจกรรมวิถีไทย ภายในพื้นที่ของโรงแรมอีกด้วย สร้างความประทับใจและสุขใจยิ่ง ให้กับทุกคน