ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2559 คุณอรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการ สามพราน ริเวอร์ไซด์ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมอบรมนานาชาติหัวข้อ ‘Household Food Security of Nutrition Well-being’ จาก16 ประเทศ ได้รับทุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมบรรยายพิเศษเรื่องการทำเกษตรระบบอินทรีย์ ภายใต้โครงการสามพรานโมเดล ซึ่งจัดโดยสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

พร้อมกันนี้นำชมกิจกรรมต่างๆภายในศูนย์เรียนเกษตรอินทรีย์สุขใจและลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนออร์แกนิก ของโรงแรม ซึ่งเป็นสวนเกษตรอินทรีย์มาตรฐาน IFOAM&EU บนพื้นที่กว่า30ไร่ริมแม่น้ำท่าจีน ฝั่งตรงข้ามกับโรงแรมอีกด้วย