22 มี.ค. 2016 – วันนี้คุณอรุษ นวราช พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน สามพราน ริเวอร์ไซด์ ต้อนรับ รศ.นราพร จันทร์โอชา ภริยา นายกรัฐมนตรี และคณะภริยาฑูต จากประเทศต่างๆ ภายหลังจากที่คณะได้ไปเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ บ้านหัวอ่าว (เกษตรกรอินทรีย์กลุ่มบางช้าง) ของคุณประหยัด ปานเจริญ อ.สามพราน จ.นครปฐม ในโอกาศนี้ คุณอรุษ บรรยายพิเศษโครงการสามพรานโมเดล และนำชมผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก แบรนด์ ปฐม อีกด้วย