คุณอรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการ สามพราน ริเวอร์ไซด์ และผู้ก่อตั้งสามพรานโมเดล ได้รับเชิญจาก สมาคมส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ เข้าร่วมงาน TICA Membership Quarterly Luncheon พร้อมร่วมแบ่งปันความสำเร็จการดำเนินธุรกิจเกื้อกูลสังคมยั่งยืน บนฐานการค้าที่เป็นธรรม บนเวที อภิปราย ภายใต้หัวข้อ “Benefiting with Sustainability ” ร่วมกับผู้บริหารจาก องค์กรต่างๆ ซึ่งสมาคมส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติจัดขึ้นที่ ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล โดยมีซึ่งมีสมาชิก TICA เข้าร่วมประมาณ 90 คน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *