ตลาดสุขใจจัดกิจกรรม Organic Farm Outlet ณ ตลาดเสรี มาร์เก็ต ย่าน พระราม9 โดยการสนับสนุนของกรมการค้าภายใน เพื่อให้ผู้บริโภคคนเมือง พบเกษตรกรผู้ปลูก และมีโอกาสได้ เลือกชม ชิม ช้อปผลผลิต สินค้าเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรที่พวกเขาปลูกเองขายเอง ซึ่งได้ร้บการตอบรับที่ดีมาก สินค้าบางอย่างขายดีจนหมดเกลี้ยง มากกว่านั้นคือ ความน่ารักและอบอุ่น เกิดการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างผู้ซื้อกับขาย ถามถึงวิธีการผลิต ลงลึกในรายละเอียด บางคนขอมาเยี่ยมชมฟาร์ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *