คุณอรุษ นวราช ผู้ก่อตั้งสามพรานโมเดล ให้การต้อนรับและแชร์ความรู้การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภายใต้สามพรานโมเดล แก่คณะนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร World Gastronomy จาก Universita degli Studi di Scienze Gastronomiche ประเทศอิตาลี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *