คุณอรุษ นวราช ผู้บริหาร สามพราน ริเวอร์ไซด์ และ เจ้าหน้าที่มูลนิธิสังคมสุขใจ ลงพื้นที่ จ.นครปฐม ร่วมประชุมประจำเดือนเมษายน กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่หัวใจอินทรีย์ ที่บ้านสวนละมัยพร ของคุณละมัย สระทองหน เพื่อร่วมขับเคลื่อน มาตรฐานระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS ) และวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการตลาดที่ทางมูลนิธิให้คำแนะนำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *