คุณอรุษ นวราช  ผู้บริหาร สามพราน ริเวอร์ไซด์ ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่จากหน้าที่จากโรงพยาบาลมะเร็ง อุดรธานี ในโอกาส เดินทางมาศึกษาดูงานการขับเคลื่อนโครงการสามพรานโมเดล เพื่อนำความรู้กลับไปพัฒนาระบบอาหารปลอดภัย ไว้บริการแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง  ตามนโยบายของโรงพยาบาล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *