คุณอรุษ นวราช ผู้บริหารสามพราน ริเวอร์ไซด์ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ของสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ หรือ IFOAM พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงาน โครงการสามพรานโมเดล และลงพื้นที่ จ.นครปฐม ใน อ.สามพราน และอ.เมือง เยี่ยมชมแปลงปลูกของเกษตรกรเครือข่ายสามพรานโมเดล  เพื่อให้กำลังใจ พร้อมคำแนะนำในการทำเกษตรอินทรีย์ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *