มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม นำผู้เข้าร่วมเวทีเรียนรู้ หลักสูตรการเรียนรู้ที่3 “การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง”เข้ามาศึกษาดูงานโครงการสามพรานโมเดล โดยมีคุณอรุษ นวราช ผู้บริหาร สามพราน ริเวอร์ไซด์ ให้การต้อนรับพร้อมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องดังกล่าว ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม

15995185_1246805708742541_3104963556760698535_o

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *