สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ นำคณะนักการทูต จาก ประเทศคองโก จำนวน 10 คน เดินทางมาศึกษาดูงานโครงการสามพรานโมเดล โดยมีคุณอรุษ นวราช ผู้บริการ สามพราน ริเวอร์ไซด์ ให้การต้อนรับและแชร์ความรู้การขับเคลื่อนโครงการสามพรานโมเดล ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *